Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

ÜNLÜLERİN PORNO VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAM?rh?b? d?ğ?rli ?kurl?r b?n 18 ??şımd? v? ??kışıklı biir ç??ugum ?dımd? Yiğit.
G?mz? il? f???d?n t?nışmıştık v? biirbiirimiz? ?şık ?lmuştuk v? s?vgili ?lmuştuk ? izmird??di b?ns? ?l?n??d? ?kull?r bit?r bitm?z ?nun ??nın? gittim v? 3 ?? iç?risind? ?nl? güz?l ş??l?r ??ptık s?nr? üniv?rsit??? b?şl?dım izmird? ?ku??rdum ?rtık v? ??nı ?kuld??dık h?r ?r? v?rildiğind? görüşür k?nuşur öpüşürdük.
Biir gün k?nuşu??rduk-Yiğit b?n s?ni ç?k s?vi??m+u?? ??rim s?ni d?dim v? h?r ş?? bitti ? ?nd? ?? di??r?k k?f?mı escort güngören ?mın? b?stırdı ş?şırmıştım v? h?m?n s??undu s?nr?d? g?lip s?ni isti??rum d?di ? ?n bitmişdim ?zdım v? b?nd? s??undum ?m? s?d??? s?viştik içiin? ?lm?dı b?ni ?vl?n?lim ö?l? d?di v? h?m?n niş?nl?ndık 1 h?ft? s?nr?d? ?vl?nmiştik ? g??? ç?k h?????nlı?dım v? g?linlikl? ç?k güz?l ?lmuştu g?rç?kt?n ?d?mız? gittimizd? ?turduk ilk ön?? s?nr? öpüştük j??k d?ni?ls f?l?n içdik s?nr? b?ni ??t?ğ? ?tıp s??du v? ?rdınd?n k?ndisi s??undu ? m?m?l?r gitmiş ??rin? d?h? güz?ll?ri g?lmişti escort zeytinburnu ?mı is? ??ni tır?şl?nmıştı h?m?n ?mın? ?umuldum bi 5 dk ??l?dıkd?n s?nr? m?m?l?rini f?l?n öptüm sıktım ??l?dım ilk k?z mi ??pı??rsun d?dim ?d? h??ır d?di ?ıkılmıştım s?nr?d? ş?k? d??ip güldü ? d?r??ık götü sik???ktim s?nr? s?ks? ç?kdirdim izl?diğim p?rn?l?rd?n bili??dum u?un? dil ?tm?sını fln söl?dim 10-15 dk ??l?dıkd?n s?nr? h?zırdım içiin? girm???.
Biir ?nd? ?mın? s?ktum v? 5 dk hızlı hılzı siktim k?nl?r ?kmıştı biir b?ktım ?ğlı?? h?m?n ?ık?rdım v? durdum escort şişli içim p?rç?l?nmıştı biir ?nd? k?ndini itti v? ??rr?ğımı içiin? ?ldı s?nki b?n ?nu d?ğil ? b?ni siki??rdu şimdi sır? g?ldi götün? b?ş p?rm?ğım girm?zdi bun? ?m? ?klım? biir fikir g?ldi ?ğzını b?ğl?dım g?linliğini biir?z ?ırtıp sinirl?nmişti ?m? umrumd? d?ğildi biir ?nd? götün? kökl?dim ö?l? biir b?ğırdıki ?zını b?ğl?m?s?m izmir inli????kti ? k?d?r s?nr? 30 dk fln bö?l? siktim v? içiin? b?ş?ldım ?nd?n s?nr? b?ktım b??ılmış ?k?tl?dım fln u??ndırdım s?nr? öpüşdük bi 10 dk fln b?n???? girdim duş ?lırk?n ?d? g?ldi biir p?st?d? b?n??d? ?ttım şu ?n 23 ??şınd??ım v? 1 ?ğlum v?r ?dı Burh?n fırs?t bulduk??d? G?mz??l? sikişi??ruz ?m? Burh?n ?ng?l ?lu??r v? g?mz??i g?rç?kt?n s?vi??rum.
.
ÜNLÜLERİN PORNO VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLA

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir